Bez názvu-12

Dora Kovářová

LIFESTYLE DEPARTMENT EDITOR

Dora Kovářová pochází z pražské rodiny architektů a výtvarníků. Její kroky směřovaly na uměleckou střední školu a poté na Fakultu architektury, kde se zaměřila na navrhování bytových staveb, udržitelné a ekologické stavění, design a studium dějin umění a architektury. Stáž v Kostarice na Escuela de Arquitectura TEC v San José, kde se specializovala na bioklimatickou architekturu, jí výrazně ovlivnila nejen po profesní stránce a tak se do této úchvatné země s výjimečnou přírodou a srdečnými lidmi mnohokrát vracela. Záhy se zaměřila na design architektonických modelů a jejich technologii a začala spolupracovat se společností ADC Studio, kreativní marketingovou společností pro architekturu a development. Mimo to se vždy na poloprofesionální úrovni věnovala fitness, tanci, hudbě a umění obecně. V letech 2011 – 2013 spoluorganizovala hudební a taneční festival Afro Bailar a byla součástí teamu tanečníka Vitora Mendese, se kterým se jako účinkující i event manager účastnila mnoha akcí, představení a TV programů nejen u nás, ale v celé Evropě. V roce 2014 produkovala představení a koncerty uměleckého projektu „Alchymista snů“ v Divadle Ponec a Českém muzeu hudby a stala se členkou Tanečního divadla Bílá Velryba, se kterým vystupovala jako tanečnice a zpěvačka v představeních Otevírání 7 bran a Měsíční spirála. Je milovnicí designu, světelného designu, výtvarného umění a divadla, hudby, tance a všech nových uměleckých forem. Fascinuje jí zejména jejich prolínání, fúze a různé mezioborové přesahy. V současnosti se nadále věnuje architektonickým modelům, navrhování, event managementu a produkci. Příležitostně vystupuje s vokálním tělesem Lu Hawy Goldin v hudebním projektu Řeky. Spolupráce s magazínem DailyStyle jí přináší vítanou možnost, jak předat čtenářům informace o akcích a tématech, které jsou její vášní.

1. Účast v soutěži

 • Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, která projeví zájem o účast v soutěži a do soutěže se zapojí pomocí splnění pravidel uvedených u dané soutěže.
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící s doručovací adresou v České republice či Slovenské republice.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k organizátorovi soutěže (viz níže) nebo k poskytovateli výhry. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže a osoby blízké těmto osobám a osobám definovaným předchozí větou, a to za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.
 • Soutěž probíhá v termínu definovaném v úvodní větě.
2. Vyhlášení výherců a předání výher
 • V případě, že se stanete výhercem, budete kontaktováni na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 • Jména výherců budou po skončení soutěže uveřejněny na oficiální facebookové stránce online magazínu DailyStyle.cz
 • Výhry budou předány formou poštovní zásilky na uvedenou adresu výherců.
 • Výhry rozesílané formou poštovní zásilky budou výhercům odeslány organizátorem soutěže, kterým je online magazín DailyStyle.cz.
 • Odeslání výher bude probíhat po skončení soutěže.
4. Osobní údaje
 • Soutěžící uděluje svou účastí v soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Všeobecných obchodních podmínek organizátora a dále dle následujícího bodu tohoto odstavce.
 • Soutěžící registrací do soutěže uděluje pro případ výhry organizátorovi souhlas s předáním poskytnutých osobních údajů partnerovi soutěže, který do soutěže poskytl příslušnou výhru.
  5. Ostatní
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla soutěže, případně soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo zkrátit či prodloužit dobu trvání soutěže, a to bez udání důvodu.
 • Organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel a splnění podmínek pro účast v soutěži.
 • Organizátor může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.
 • Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že soutěžící porušuje pravidla, jedná v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozuje dobré jméno organizátora. Organizátor má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.
 • Na výhru ani účast v soutěži není právní nárok, nelze je tak vymáhat soudní či obdobnou cestou. Výhru nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena organizátorem.
 • Soutěžící nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stane, nebo nestane výhercem soutěže.
 • Výhra, kterou výherce v soutěži získá, je předmětem zdanění dle platných právních předpisů ČR.
  6. Organizátor soutěže
 •  Online magazín DailyStylecz - Adventis s.r.o., IČ: 25448676, Wichterlova 2372/8, Praha 8, 182 00
 • V případě nejasností či dotazů se soutěžící mohou obracet na organizátora prostřednictvím e-mailové adresy:evgenia@dailystyle.czmiroslav@dailystyle.cz.

 Gabriela Knížková

FASHION NEWS EDITOR
Do svých osmi let vyrůstala v Praze, poté se s rodiči přestěhovala na venkov poblíž Benešova. Již během studia  na gymnáziu v Benešově se věnovala psaní a aktivně se zajímala o módu: sen o práci módní novinářky proto přišel zcela přirozeně. Chvíli psala svůj módní blog, později přispívala do Benešovského deníku. Několik let si přivydělávala výukou angličtiny.  Od roku 2016 studuje bakalářskou Žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a doufá, že ji psaní lifestylového magazínu jednou bude živit. V současnosti bydlí střídavě v Praze a v Poříčí nad Sázavou. Když zrovna nepíše a nečte módní časopisy, ráda kreslí a o umění se zajímá i pasivně. Mezi její další koníčky patří pilates, pečení a historie.