Říjen bude hostit již šestnácterý ročník Designbloku. V období od 6. do 12. října se letošní ročník zaměřil na hlavní téma, které vykresluje pohled na dětství.  Konceptuální vize nabádá ke hře, k zapojení fantazie a k otevřenosti novým zážitkům.  Těšit se můžeme na 250 instalací, spolu s výstavami a módními přehlídkami.