• Lifestyle  • BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #2

BIENÁLE EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY #2

Již podruhé Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou uvede výstavu a sympozium věnované experimentální architektuře a současným technologiím v navrhování. Nenechte si od 3.9.2015 ujít pražské Bienále experimentální architektury, které je první a jedinou platformou nejaktuálnějších trendů a výzkumu a setkáním celosvětově uznávaných odborníků tohoto oboru.

V architektuře a urbanismu hrály nové digitální technologie vždy zásadní roli. Komplexnost přírodních struktur a příroda obecně, byly pro architekty, designéry a urbanisty odnepaměti zdrojem a inspirací. Počítačové technologie umožnily tyto struktury a procesy zanalyzovat, simulovat a aplikovat je do nosných systémů budov, povrchů a urbánních struktur.

 

eab2

 

Mezi světovou špičku digitální a experimentální architektury patří zejména Zaha Hadid, Patrik Schumacher a Hani Rashid, kteří jsou zároveň jejími iniciátory. Jako teoretik reprezentuje toto odvětví Reiner Zettl a z našich architektů a pedagogů se tématu dlouhodobě věnují například Miloš Florián nebo Imro Vaško. Zatímco zahajovací ročník EAB v roce 2013 představil akademickou tvorbu nejznámějších ateliérů vynikajících tvůrců a zakladatelů experimentální a parametrické architektury, druhý ročník nás seznámí s mladší generací aktuálně celosvětově nejúspěšnějších architektů tohoto stylu. Uvidíme digitální obrazy a animace, reprezentující aktuální technologie a zrealizované vize, a seznámíme se i s politickými, sociologickými a ekologickými přesahy tématu.

 

eab

Zdroje: 1,2,3