• Lifestyle  • Objevte výstavu Umění dlouhého století skrze virtuální prohlídku

Objevte výstavu Umění dlouhého století skrze virtuální prohlídku

Umění dlouhého století, tak se nazývá výstava, kterou si pro nás připravila Národní galerie v budově Veletržního paláce. Na rozdíl od předcházejících sbírkových expozic nejsou do tohoto souboru začleněny žádné výpůjčky z jiných galerijních institucí, které by doplňovaly značné mezery ve sbírkách. Cílem nebylo vytvořit další přehled mapující obsáhlou tvorbu 19. století, nýbrž vypíchnout to nejpodstatnější. Celá výstava je unikátní z hlediska technologií, které galerie využila. Poprvé si totiž můžete prohlédnout celou sbírku prostřednictvím vašeho počítače či tabletu, jakožto virtuální prohlídku. Podobné prohlídky, již od začátku pandemie nabízí i galerii MoMa v Madridu.

Expozice se značně odlišuje od ostatních výstav. Zprvu vás může zarazit datace ⁠–⁠ začátek expozice není spojen s událostmi Francouzské revoluce, ale se vznikem Společnosti vlasteneckých přátel v Praze, jejíž činnost byla pro výtvarné umění v českých zemích klíčová. Pro ilustraci v témže roce se kupříkladu otevřely první veřejné prostory, které své návštěvníky seznamovaly s důležitými díly české scény. Dalším počinem Společenství bylo založení Akademie výtvarných umění, jež se stala kolébkou pro budoucí autory. Významnou roli v kultivaci českého národa měl i císař František Josef I., který založil Moderní galerii a významným způsobem rozhodl o bohatství a rozmanitosti kolekce.

Sledované období zahrnuje v podstatě tři století, včetně toho, které skončilo teprve před nedávnem. Současný vztah k dějinám 19. století ale bývá mnohdy rozporuplný a označován za naivní, kvůli smyšlení romantiků a realistů té doby. Nicméně tato Generace Národního divadla je v naší minulosti silně zakotvena, proto bychom si tuto výstavu neměli nechat ujít, jelikož výstava nikdy nebyla blíž a přitom tak vzdálená.

zdroje. 1., 2., 3.,4.,