• Lifestyle  • Prosíme o pomoc malému Honzíkovi!

Prosíme o pomoc malému Honzíkovi!

Příběh, který nás oslovil natolik, že jsme se rozhodli požádat i vás naše čtenáře o pomoc. 

Brigita Vacková, maminka Honzíka:

Náš Honzík utrpěl v červenci 2013 (ve 2 a půl letech) následkem tonutí anoxické poškození mozku, od té doby je ve stavu vigilního komatu a bojuje s těžkou poúrazovou epilepsií. Od listopadu 2013 jej máme v domácím ošetřování, které vyžaduje velice náročnou 24 hodinovou péči. Honzík má tracheostomii (musí se odsávat i když spinká), je vyživován sondou zavedenou přímo do žaludku a denně musí podstupovat náročnou několikahodinovou rehabilitaci, kterou provádíme (po zaškolení rehabilitačními pracovníky) také sami.
Po dvouletém boji se nám naskytla šance na zlepšení jeho stavu, v podobě aplikace kmenových buněk, kterou jako jediná na světě pacientům s neurologickým onemocněním, provádí renomovaná klinika The Weizmann Medical Center (Center for Cell Therapy and Cancer Immunotherapy CTCI), v čele s prof. Shimonem Slavínem. Já osobně jsem tuto kliniku letos v červenci navštívila, abychom domluvili postup. Vzhledem k náročnosti leteckého transportu jsme se dohodli, že prof. Slavín přiletí se svým týmem z Tel Avivu do Vídně, kde Honzík terapii podstoupí na jedné vídeňské klinice. Pro nejlepší účinek je vhodné aplikaci opakovat třikrát, přičemž jedna vyjde na cca 32 tis. USD a proto sháníme sponzory, kteří by nám byli ochotni v naší situaci finančně vypomoci. Nedostatek financí je totiž to jediné, co nám brání v tom, aby Honzík léčbu podstoupil a čas nás tlačí. Dle slov neurologa je to pro nás jediná a poslední naděje na záchranu života našeho syna. V případě, že by léčbu nepodstoupil, jeho těžký stav nespěje k dobrému konci. A proto chceme, jako zoufalí a milující rodiče, udělat pro našeho chlapečka všechno co je jen možné.

Nebuďme lhostejní a dejme šanci malému Honzíkovi a jeho rodičům žít zdravý a šťastný život. Pomůže každá korunka, existují dvě varianty pomoci:
1.) Dárci mohou zasílat částku na konto Nadace ADRA, u které máme vyhlášenou veřejnou sbírku a Honzík má přidělen svůj variabilní symbol 202. (č.ú.57333375/0300, V.S. 202)
2.) formou “darovací smlouvy”, kdy nám dárci zasílají finanční příspěvek na soukromý účet (řešíme individuálně) 

Pokud chcete pomoci osobně, kontaktujte maminku Honzíka na emailu brigita.vackova@centrum.cz