• Lifestyle  • Falza? Falza! Tak trochu jiná výstava v Národní galerii Praha

Falza? Falza! Tak trochu jiná výstava v Národní galerii Praha

Falza uměleckých děl jsou odjakživa postrachem snad každé galerie, muzea, ale i soukromých sběratelů. Každý se bojí, aby se zrovna do jejich sbírek něco takového nedostalo a Národní galerie Praha (dále NGP) se teď rozhodla takováto falza veřejnosti ukázat. 19. listopadu se ve Šternberském paláci otevřela výstava Falza?Falza!, která ukazuje české i zahraniční falzifikáty děl z období 15. až do poloviny 20. století. Návštěvníci je budou moci porovnat s originály, dozvědět se něco o metodách jejich odhalování. Na co všechno se mohou těšit? Jaká je výstava?

Do samotné sbírky NGP se padělky dostaly nejrůznějšími způsoby, příkladně jako poválečné konfiskáty nebo byly v dobré víře, že se jedná o originály, přímo zakoupeny galerií (jmenovitě dvě kresby, které byly získány jako Kupkova studie k obrazům Amorfa. Dvoubarevná fuga a Čáry, plochy, hloubka).

Samotná výstava nabídne divákům porovnání originálu a falz nejrůznějších umělců, především pak napodobeniny středověkých obrazů a soch, falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. století a prvních dekád 20. století. K vidění jsou i napodobeniny čínských tušových maleb, napodobeniny originálů, které měl ve své sbírce František Ferdinand d´ Este nebo falzifikované podpisy. Návštěvníci se rovněž můžou těšit na některá ikonická falza, jakými jsou třeba ty od asi nejznámějšího padělatele 20. století Hana van Meegerena. Jeho falzum Cizoložnice před Kristem (jež je součástí této výstavy) kdysi dokonce oklamalo i samotného Hermanna Göringa. Jelikož takto oklamal nejbližšího spolupracovníka Adolfa Hitlera, získal velký obdiv Nizozemců. K vidění jsou pak také falza staré italské malby, jehož autorem je zručný falzifikátor Icilio Federico Joni. Kdyby se k falšování sám nepřiznal. Možná by se na jeho falza nikdy nepřišlo.

A proč zrovna výstavy na falzifikáty? Jak bylo řečeno na tiskové konferenci, mnoho lidí se zajímá o to, jak taková falza vznikají, proč vznikají, jak je možné rozeznat falzum od originálu, takže proč neudělat výstavu k tomuto tématu? Kurátorka výstavy Olga Kotková: Výstava pátrá i po důvodech vzniku falzifikátů: ,,Často jimi byly nenaplněné umělecké ambice a samozřejmě také peníze, v mnohých případech však vznikaly padělky i s dobrým úmyslem, například z důvodu nahrazení originálu in situ. Jestliže však byly okolnosti pořízení kopie zapomenuty či nesprávně vyhodnoceny, mohla být i práce zhotovená ve vší početnosti zpětně pokládaná za falzum.ʺ

Výstava nejen ukazuje nejen samotná falza, ale přibližuje návštěvníkům i metody forenzního zkoumání, protože chemie a biologie hraje v určování pravosti velikou roli. Do takového zkoumání je zapojen celý tým odborníků NGP, kteří působí ve sbírkách, restaurátorském ateliéru, chemické laboratoři či archivu. U složitějších případů galerie spolupracuje s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR. V rámci takovéhoto výzkumu se využívá moderních technologií, jakými jsou optickofyzikální metody, mikroskopování, rentgen, infračervené kamery, UV a metody zkoumající použité materiály (především pigmenty v barvách). Návštěvníci si mohou dokonce sami zkusit odhalit falza sami.

Výstava nabízí i bohatý doprovodným program zahrnující online přednášky, komentované prohlídky, k výstavě vyšel obrazový katalog a publikace o této výstavě pro mladší návštěvníky. Velkým bonusem je výstavní paneláž, kdy se docílilo snížení odpadu na minimum. Použité materiály jsou totiž recyklovatelné a tudíž šetrně k životnímu prostředí.

Sama generální ředitelka NGP Alicja Knast: ,, Právě přímá konfrontace originálu a padělku nabízí mimořádnou příležitost se na tyto práce zadívat a zaměřit se na mnohdy subtilní a na první pohled nenápadné rozdíly mezi nimi. Věřím, že jednoznačně vynikne primární kurátorský koncept a jedinečnost artefaktu, což jsou hodnoty, na kterých stojí prezentace výtvarného umění na všech expozicích Národní galerie Praha.ʺ

Naše redakce výstavu navštívila v rámci tiskové konference a musíme uznat, že je vskutku skvělá. Nejen, že se dozvíte, jaký je rozdíl mezi kopií, replikou, falzem, ale ojedinělá falza vidíte na vlastní oči, můžete se podívat do ukázkové laboratoře, zkrátka, je to výstava kterou si užijete. A jaký že je vlastně rozdíl mezi falzem a kopií? To zjistíte na výstavě Falza?Falza!

Zdroj: Národní galerie Praha