• Posts tagged "Klára Haunerová"

Klára vystudovala obor textilní a oděvní návrhářství v Praze a později získala bakalářský titul na TUL v Liberci. Pokračovala Fashion and shoe designem v Plzni, které nedokončila vzhledem ke skutečnosti, že se chtěla více věnovat propagaci a fashion marketingu. Pokračovala tedy v Praze magisterským programem marketingové komunikace se zaměřením na fashion marketing.  V mezičase stihla ještě kurz Fashion marketing management and merchandising v Miláně.