• ppl talk  • Adam Jílek: Mezi ránem, silnicí a polem
Adam Jílek: Mezi ránem, silnicí a polem

Adam Jílek: Mezi ránem, silnicí a polem

Adam Jílek je nejmladším malířem nastupující generace českých umělců. Přes svůj nízký věk si stačil vyvinout výrazný formální i obsahový rukopis.

 

Adam Jílek: Mezi ránem, silnicí a polem

Adamova tvorba se věnuje nejzákladnějším věcem lidského bytí,
jako je animalita, agrese, smrt či možnost libosti v podmínkách tohoto světa.

K jeho starším námětům patří bezčasé vesnice, jejíž nejdůležitějším pilířem života je chov domácích zvířat, jejich usmrcování a pojídání.

V současných malbách byly tmavší barvy vystřídány nádherně zářivými živými tóny. Přesto však lze z křiklavého obsahu vycítit vlnu agrese. Adam vyjadřuje myšlenku zvířecí i lidské agresivity a bolesti existence z nesplněných tužeb.

Výstava je k vidění v galerii Art Salon S v Tančícím domě.