• Events  • ZLIN DESIGN WEEK

ZLIN DESIGN WEEK

Plánování a přípravy jsou v plném proudu. Výstavy, poznání a zábavu, to vše je možné zažít v jednom týdnu na ZLIN DESIGN WEEKu.

Na jaře letošního roku, konkrétně od 25. dubna do 1. května. Projekt je pořádán studenty Fakulty multimediálních komunikací. Druhý ročník přichází s novinkou, tou je téma – PRACHY.
Společně se studenty, kteří jsou hlasem následujícího ZLIN DESIGN WEEK budeme hledat odpovědi na otázky, kdo určuje cenu designu, jakou hodnotu má lidská práce, nebo jak moc se peníze v designu odráží. Pokusíme se vyvrátit mýtus, že co je designové, to je drahé a mnoho dalšího.
 17164867337_e5a9288ffc_n
 “Chtěli jsme volbou tématu dát design weeku jiný směr. Prachy, ať chcete nebo ne, řeší všichni. Zároveň se dají dobře propojit s designem i marketingem,” vysvětluje volbu tématu manažerka ZDW Markéta Daňková.
17372317525_2c71559bcf_n