• Lifestyle  • Mottem letošního ročníku Noci divadel bude Fresh Air

Mottem letošního ročníku Noci divadel bude Fresh Air

Noc divadel, akce, kterou si snad žádný fanoušek divadla nenechá ujít. Poprvé se v České republice tato akce uskutečnila v roce 2013, kdy se Institut umění – Divadelní ústav rozhodl zapojit do mezinárodního projektu European Theatre Night. Hlavním záměrem je nabídnout lidem srovnatelné kulturní vyžití jako mají díky obdobným projektům (Noc literatury, Muzejní noc). Během Noci divadel otvírají divadla své prostory, kam by se divák normálně nedostal, nabízejí představení pro děti i dospělé, různé workshopy, autorská čtení, semináře, koncerty a další doprovodné programy. Díky tomu se dostanou jednotlivé divadelní scény do podvědomí diváků. Zároveň v rámci evropského kontextu je příslibem práce, spolupráce do budoucna i mimo hranice ČR. Jak to bude s letošním ročníkem, když nevíme, co bude zítra, natož, co bude na podzim?

Letošní, již devátý ročník, Noci divadel je plánován na sobotu 20. listopadu a bude mít podtitul Fresh Air. Divadla, které se ho zúčastní tak za prvé navážou na loňské téma udr-život-elnosti a za druhé budou mít možnost představit čerstvé novinky na divadelní scéně, inovativní přístupy a reflexi situace spojenou s pandemií SARS-CoV-2, která značně a citelně zasáhla živou kulturu.

Mottem letošního ročníku je Fresh Air. Martina Černá z Institutu umění, která Noc divadel koordinuje k tomu dodává:

„Chtěli bychom věřit, že na podzim 2021 bude skutečně možné se znovu a pořádně zhluboka nadechnout a užít si Noc divadel tak, jak jsme byli zvyklí v době před-covidové, a že živá kultura nezůstane stejně vzácná jako čistá příroda. Tímto mottem tedy zároveň navazujeme na  téma udr-život-elnost, které bylo v loni svorníkem naší celoroční spolupráce se soubory zapojenými do Noci divadel.

Loni se do této akce zapojilo, s ohledem na různá omezení, celkem 64 divadel ze 17 města a obcí České republiky a prvně se celá konala virtuálně. Součástí byl osmihodinový telemost nesoucí název Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den). Jednalo se o pásmo tvořené živými i předtočenými záznamy.

V návaznosti na uplynulý ročník Noci divadel  a současně k letošními Světovému dni divadla připravil IDU Kodex udržitelnosti: Od divadelní kultury ke kultuře v divadle. Jedná se o dokument, který je výsledkem diskuse divadel a kulturních organizací nad tématem udržitelnosti provozu i umělecké tvorby. Představuje principy, doporučení, pravidla i příklady z praxe. Zkrátka jím Noc divadel reaguje na zvyšující se citlivost a povědomí o potřebě zavést udržitelné postupy v české kultuře.

„Kromě provozních institucionálních opatření (např. upřednostňování pozemní dopravy v rámci mobilitních programů, nastavení cirkulárních kanceláří a opatření vyplývajících z auditu uhlíkové stopy instituce ad.) a zohledňování tématu udržitelnosti v obsahové agendě (např. konference, debaty a workshopy pro odbornou i širokou veřejnost zvyšující citlivost k tématu) vybízí IDU k aktivitě i uměleckou a kulturní komunitu. V roce 2019 IDU také inicioval platformu Kultura pro budoucnost, kde s obdobně smýšlejícími kulturními organizacemi sdílí výzvy i příklady dobré praxe,” dodává Pavla Petrová, ředitelka IDU.

Držme palce, že se na letošní Noci divadel potkáme osobně a že letošní ročník bude příležitostí k tomu se znovu a pořádně zhluboka kulturně nadechnout.

Zdroj: archiv fotografií Noc divadel