• Fashion News  • Zalando přináší zcela nový pohled na udržitelnost

Zalando přináší zcela nový pohled na udržitelnost

Nejnovější kampaň společnosti Zalando, která spatří světlo světa na Den Země 2020 a jejímž tématem je udržitelnější móda, staví do popředí odvážnou vizi společnosti stát se udržitelnější módní platformou s pozitivním dopadem na lidi i planetu. V kampani s názvem „Síla spolupráce. Zalando a udržitelnost“ vystupují skuteční zaměstnanci Zalanda, kteří se nejen podílejí na udržitelnější budoucnosti společnosti, ale jsou zároveň i nadšenými zastánci udržitelnosti ve svém osobním životě. Na počest oslav Dne Země Zalando zasvětilo na celý den svoji homepage udržitelnou módou.

Tato kampaň je třetí větší iniciativou Zalanda, která tvoří součást celopodnikové strategie nazvané do.MORE. Navazuje tak na první kampaň zaměřenou na udržitelnou módu a exkluzivní prémiovou kolekci s názvem „Malé změny. Velký dopad.“ vytvořenou společně s devíti skandinávskými značkami v lednu tohoto roku. Při příležitosti 50. výročí Dne Země – největšího sekulárního svátku na světě – Zalando svoji kampaň spustilo v tento den, ale také věnovalo svou domovskou stránku výběru udržitelnější módy. Celý den byla pozornost věnována pouze udržitelnějšímu dámskému a pánskému sortimentu za účelem zvýšení povědomí mezi všemi 31 miliony zákazníků na 17 trzích.

Obrazový materiál i video ke kampani vznikly v únoru ve studiu s intimní atmosférou pod taktovkou Bretta Lloyda. Kampaň mapuje úsilí Zalanda na poli udržitelnosti očima sedmi zaměstnanců pracujících v různých odděleních jako Sustainability and Partner Communications, Marketing and Category Management a Tech and Social Media, kteří v Zalandu přispívají k opatřením spojených s udržitelností.

„Touto kampaní bychom chtěli pokračovat v inspirování zákazníků k udržitelnějším rozhodnutím. Pro nás jde o speciální kampaň, jelikož její ústřední postavy jsou nejen zastánci udržitelnosti, ale také zaměstnanci Zalanda. Chceme ukázat, že udržitelnost na Zalandu je skutečně výsledkem spolupráce několika oddělení. Každý ze zaměstnanců osobně přispívá k plnění cílů v oblasti udržitelnosti, které si Zalando vytyčilo a my jsme velmi rádi, že můžeme ukázat tváře lidí, kteří za touto snahou stojí.“ říká Dawid Pożoga, Regional Lead PL/CZ.

V prvním z kampaňových videí poskytují zaměstnanci Zalanda svůj pohled na otázky udržitelnosti, zatímco představují hlavní poselství kampaně: když společně podnikáme malé kroky určitým směrem, jejich výsledný dopad je daleko větší. Druhé video poté přináší hlubší vhled do vnímání udržitelnosti jednotlivých hrdinů a toho, jak pracují ve prospěch odvážné vize budoucnosti vytvořené Zalandem, která je nastíněna v korporátní strategii pro udržitelnost společnosti s názvem do.MORE. Ať už jde o zavádění recyklovaných obalů nebo možnost kompenzace environmentálního dopadu nákupu nabízenou zákazníkům, každý z členů týmu má vliv na cestu společnosti vstříc zodpovědnější budoucnosti.

Zdroj fotografií: archiv Zalando

Marketing manager