• Lifestyle  • Noc divadel se zaměří na 30.výročí sametové revoluce!

Noc divadel se zaměří na 30.výročí sametové revoluce!

16. listopad bude patřit jedné z nejhezčích kulturních akcí roku – Noci divadel. Tématem pro letošní rok bude ,,Divadlo a svoboda”, což naprosto skvěle koresponduje s tím, že akce proběhne v předvečer 30. výročí sametové revoluce. Připomeneme si tak politické změny ve střední a východní Evropě, na kterých se kromě jiného podílelo právě i české divadlo.  Co vás čeká?

Organizátorka Viktorie Schmoranzová z Institutu umění – Divadelního ústavu říká: ,,Prostřednictvím letošního tématu Noci divadel bychom rádi divadla vyzvali k zamyšlení nad hodnotou svobody pro uměleckou tvorbu i pro celou společnost a jejím chápáním těsně po roce 1989 a dnes. Již nyní se těšíme na to, jak divadla tuto problematiku promítnou do svých programů. ” Těšit se tak můžete na různé dílny, noční prohlídky, workshopy, výstavy, představení či diskuze s pamětníky právě politických a společenských změn po roce 89.

Projekt Noc divadel spadá do mezinárodního projektu European Theatre Night. Tento projekt má kořeny v Chorvatsku, kde v roce 2008 proběhla první Noc Kazališta. Postupně se idea společného divadelního svátku rozšířila do více jak desítek evropských zemí. Díky financím z programu Kreativní Evropa se Noc divadel zapojila do mezinárodního výzkumu divadelního publika. Koordinátorem projektu  ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je v České republice Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a partnery z pěti dalších evropských zemí.  Celkem ve čtyřech pražských divadlech (Národní divadlo, Švandovo divadlo, Studio dva a Jatka 78) právě teď probíhají rozsáhlé výzkumné šetření získávající data o divácích.  Toto šetření synchronně probíhá i v divadlech dalších evropských metropolích. Cílem je lépe poznat diváky a zjistit jejich potřeby.

V loňskem roce se  do Noci divadel v České republice zapojilo na 190 kulturních institucí celkem ze  30 měst a počet návštěvníků se pohyboval kolem 40 tisíc. Česká Noc divadel, jejíž první ročník se konal v roce 2013, je tak největším projektem v rámci European Theatre Night. Doufáme, že letos ji navštíví ještě více lidí, protože se jistě bude na co koukat.

Zdroje: 1,2,3,4