• Lifestyle  • Suchej únor jako cesta k čistokrevnému životu

Suchej únor jako cesta k čistokrevnému životu

V období února probíhá již devátý ročník tradiční kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Kampaň, kterou podpořila řada známých osobností, má ve své podstatě jednoduchý koncept: pomoci lidem ochutnat čistokrevný život bez kapky alkoholu. Právě koronavirová krize měla zásadní vliv na spotřebu alkoholu mnohých z nás, proto jsme se ptali i předního psychiatra specializovaného na léčbu návykových nemocí MUDr. Karla Nešpora, CSc. a manažera projektu Suchej únor Petra Freimanna na jejich zkušenosti s alkoholem a následné rozpoznání závislosti.

Ptáme se manažera projektu Suchej únor Petra Freimanna

Je generace Z více náchylná k alkoholismu nebo to přejímá od rodičů?

Generace Z je další z generací, u které padá křivka spotřeby alkoholu dolů. Napříč západním světem a v ČR tomu není jinak – ačkoliv právě v porovnání se západem je spotřeba mladistvých ve srovnání stále jedna z nejvyšších. Typické je pro ni trávení svého života v online světě a také více přemýšlejí o svém zdraví, preferují kvalitu před kvantitou a záleží jim větší měrou na sociální spravedlnosti i ekologii. Jistou roli v umírněnosti může znamenat i obava “býti snadno spatřen a sdílen”, pokud by pod vlivem tropili nějaké nepřístojnosti. Všechny tyto faktory mohou hrát roli.

Jak ovlivňuje alkohol náš život a vztahy?

Platí asi jediné zásadní pravidlo – právě ve chvíli, kdy nám kdokoliv (či ještě lépe my sami) řekne či zjistíme, že alkohol začíná do našeho života, zdraví, nebo vztahů zasahovat, je ho příliš. Umění zastavit za 5 dvanáct (třeba i díky kampani Suchej únor) chce hodně pozornosti jak od okolí, tak od nás samotných. Sebereflexi nevyjímaje.

Setkal jste se s osobou, které ,,SUCHEJ ÚNOR“ pomohl uvědomit si vážnost stavu?

Ptáme se předního psychiatra specializovaného na léčbu návykových nemocí MUDr. Karla Nešpora, CSc.

Střízlivost ženám sluší?

Ženy jsou vůči alkoholu opatrnější. To je dobře. Odbourávají totiž alkohol pomaleji a zdravotní škody u nich nastávají dříve. Například riziko rakoviny prsu u žen zvyšuje dávka alkoholu menší nežli dvě dcl vína nebo půl litru piva denně. Alkohol také poškozuje plod. I malá množství alkoholu mohou vyvolat srdeční arytmie, to se týká i mužů. Léta jsem pracoval na ženském oddělení. Ženy, které se tam dostávaly, nevypadaly dobře. Uplynul měsíc a ony vzhledem omládly, začaly být přitažlivé a lépe jim to myslelo.

Jak poznat závislost na alkoholu?

Pro závislost je typické zhoršené sebeovládání, taková žena pije alkohol, i když původně nechtěla, nebo ho pije víc, než měla v úmyslu.

Jaká je svépomoc a následná léčba?

Nejjednodušší je stáhnout si z mého webu drnespor.eu zdarma svépomocné materiály. Užitečná je organizace Anonymních alkoholiků. Kromě toho existuje specializovaná ambulantní nebo pobytová léčba.

Zdroje : 1.,