• Posts tagged "tělo"

Karanténa, asi nejvíce diskutované téma za poslední dobu. Mnoho nám vzala, příjmy, pracovní příležitosti, podniky, svobodu dělat si co se nám zlíbí, ale mnohé nám i dala. Není možné na věci nahlížet pouze z jedné perspektivy. Karanténa nás naučila vážit si maličkostí, vytvořit si a aplikovat zajímavé návyky, které nám mají sloužit během pobytu doma i obecně.

Jeden je samostatný, druhý ne, ale jedno mají společné. Nebaví je chodit do vyhlášených fitness center, ale baví je sport, tak proč ho neprovozovat venku na čerstvém vzduchu než, aby se mačkali s cizími lidmi v místnosti. V dnešní době je velkým hitem se starat o svoje tělo, jak sportovně se podílet na jeho vypracování a udržení, tak i o vnitřní zacházení. My se dnes zaměříme na ten sportovní počin.