• Fashion News (Page 4)

Přelom 19. a 20. století. Avantgardní umělecké hnutí inspirované africkým, mikronéským a indiánským uměním. Prostorová koncepce, kdy se předmět zobrazuje z mnoha úhlů, ne jen z jednoho. Geometrie tvaru, nejčastěji krychle (cubus). Jména jako Georges Braque, Pablo Picasso, Josef Gočár, Emil Filla, Václav Špála nebo Otakar Kubín. Stavby a díla jako Avignonské slečny, Las Meninas, Dům U Černé Matky Boží, Grand Café Orient nebo Kovařovicova vila. To je kubismus.